Please enable javascript!

RYCHLÉ POČÍTÁNÍ

Jak rychle spočítáš veškerou zobrazenou zeleninu?

vegetables
petunia

3

BLAHOPŘEJEME!