ÚROVEŇ
0
TVOJE SÍLA
ENERGIE
VYZYVATELOVA SÍLA
Nauč se hrát!
Běž!
Úroveň dokončená!
Úroveň: 1

POMOC

KONTROLKY


Skoč doleva nebo doprava


Blokuj      Chvat


Kop

CÍL

Použij pohyby klokana proti vyzyvateli, dokud mu nedojde síla! Tvoje čára síly nesmí zůstat prázdná.

Když odpočíváš, tak se tvoje čára energie naplní. Jakmile je plná, můžeš předvést mocný dvojitý klokaní kop!

HRA SKONČILA!

BLAHOPŘEJEME!
VYHRÁL JSI!

Z
SPACE
X