Upomoć! Gde li je mleko!

U svoj toj žurbi gospođa Martin je previdela porudžbinu od 150 litara mleka i sada je očajna. Naravno Bibi i Tina će rado pomoći. Ipak to nije tako jednostavno, jer je mašina za muženje stara i stalno spada sa vima. Bibi, Tini i gospođi Martin je potrebna tvoja pomoć.

Zadatak: Pomozi godpođi Martin i pokušaj da izmuzeš 150 litara mleka u predviđenom vremenu.

Prvo moraš svaku pojedinačnu čašicu za muženje da zakačiš mišem na vime. Ako je čašica za muženje čvrsto prikačena, zatreptaće crveno dugme za pumpu.

ADa bi se pokrenula pumpa, moraš da pritisneš na dugme za pumpu koje treperi. Onda će ono da zatreperi zeleno i pumpa će početi da ispumpava mleko.

Da bi uspeo da izmuzeš 150 litara mleka u predviđenom vremenu, svi dugmići bi morali, ako je ikako moguće, stalno da trepere zelenim svetlom.

Koliko mleka je izmuženo, možeš da vidiš na mlekomeru.

Imaš 60 sekundi.

0
60

Nažalost, nije izmuženo naručenih 150 litara mleka. Hoćeš li da pokušaš još jednom?

Super, sada je izmuženo 150 litara mleka. Hoćeš li da pomogneš i kod sledeće narudžbine mleka?