ZADATAK:

Ako klikneš mišem na slobodno polje, videćeš različite simbole. Klikom miša izaberi jedan. Završi igru tako, da se izabrani simbol javi samo jednom u svakom redu, u svakoj koloni i u svakom od 4 bloka. Želimo ti da se lepo zabaviš!

Nažalost to nije potpuno tačno.

Super, sve je bilo tačno!

Ako hoćeš dalje da igraš, klikni na „Nova igra” i počni.